TJÄNSTER

Träarbete

Vi erbjuder också andra slag av träarbete. Vi hjälper våra kunder beträffande träarbetens utförande.

Hyvelarbete

Vi erbjuder våra kunder också hyvelarbete. Till vårt förfogande står hyveln med 4 spindlar. Vi tillverkar lister och brädor av olika profiler.

Bearbetning

Vi lägger alltid märke på våra träytors bearbetningskvalitet och är intresserade av att hålla den på mycket hög nivå. Utom slutgiltig bearbetning av vår egen produktion erbjuder vi också träytors bearbetning som servicearbete. Vi utför våra bearbetningsuppdrag såväl manuellt som med industriell färgspruta. Som bearbetningsmedel använder vi vattenlösliga och av två komponenter bestående färger och lack, vi kan också betsa och olja trämaterial.